Industry Solutions > Construction

STATYKITE

IR SAGE X3 PASIRŪPINS VISKUO

Sage X3 padės jums išsamiai stebėti projekto vykdymą: apskaičiuoti projekto kūrimo ir vykdymo sąnaudas, atlikti išteklių planavimą ir faktinį užbaigimą.

Sage X3 siūlo visą priemonių paketą efektyviai statybos įmonių veiklai vykdyti:

Pilna projekto apskaita

Įveskite į sistemą visą informaciją apie projektą, pradedant finansine apskaita ir baigiant projekto detalėmis.

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Planuokite savo žmogiškųjų išteklių darbo apimtis pagal nustatytus tikslus.

Transporto išlaidų kontrolė

Stebėkite transporto degalų sąnaudas - pagal projektus ir kitus kaštų centrus.

Subrangovų valdymas

Kurkite vienkartinius ar ilgalaikius užsakymus pagal sutartis su subrangovais, sekite jų vykdymą.

Ready to work different? Take a product tour

Didelės galimybės statybai

  • Detali kiekvieno projekto elemento apskaita, kuomet jį sudaro darbo, materialinės ir įrangos sąnaudos
  • Projekto biudžeto būsenos stebėjimas pagal numatytus ir faktinius rezultatus
  • Sukurkite projekto ataskaitas įvairiais pjūviais Sage X3 standartinėmis priemonėmis
  • Stebėkite projekto būseną realiuoju laiku, remiantis įvestais į sistemą pirkimo, atsargų, gamybos ir pardavimo įrašais
  • Atlikite susijusių įmonių projektų administravimą vienoje sistemoje

Take an Interactive Product Tour

Complete the info to learn how you can personalize Sage X3
to work how you do.

Or take a Test Drive of a simulated account
to explore the possibilities with Sage X3.